PRAVILA IN POGOJI KORIŠČENJA RDEČEGA OTROŠKEGA ABONMAJA 2017/18

PRAVILA IN POGOJI KORIŠČENJA OTROŠKEGA ABONMAJA 2017/18

 

1.       Organizator  OTROŠKEGA ABONMAJA je družba KG 4LJUBLJANA d.o.o. s sedežem na Kajuhovi ulici 32, Ljubljana, ki upravlja s Kinom Gledališčem Bežigrad na naslovu Linhartova 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 

2.       OTROŠKI ABONMA, je kombinirani gledališko koncertni filmski abonma za otroka, ki se bo izvajal od 28.11.2017 do 30.6.2018 (v nadaljevanju abonma).

 

3.       V abonmaju so vključene štiri točno določene prireditve in sicer:

·         28.10.2017 ob 11:00: MINI CIRKUS BUFETO, otroška cirkuška predstava;

·         25.11.2017 ob 11:00: RDEČA KAPICA, operna predstava za otroke;

·         27.01.2018  ob 11:00: MURI IŠČE KRONIKO, igrana predstava za otroke;

·         24.03.2018 ob 11:00: ROMANA KRANJČAN, glasbeni koncert za najmlajše

ter

·         2x risanka po izbiri.

Risanki si lahko ogledate kadarkoli v času veljavnosti abonmaja torej od 28.10.2017 do 30.6.2018.

 

4.       Cena otroškega abonmaja je 34,00 eur z že vključenim DDV. Abonma lahko koristi 1 poimensko določen otrok in 1 odrasli spremljevalec. Odrasli spremljevalec je oseba nad 18 let, ki ni določena poimensko in se lahko menja.

V primeru, da 1 odrasla oseba spremlja več otrok, je doplačilo za drugega in vsakega naslednjega otroka 21,00 eur z že vključenim DDV. Tudi v tem primeru morajo biti otroci poimensko navedeni.

Abonmajske kartice so izdane na imena otrok, ki abonma koristijo in NISO PRENOSLJIVE.

 

5.       Vpisi v abonma potekajo od septembra 2017 do zasedbe prostih mest.  Prijava v abonma je mogoča z izpolnitvijo prijavnice, ki jo zainteresirani dobijo na lokaciji ali pa po elektronski pošti.

Abonmajske kartice abonenti, ki so poravnali svoje finančne obveznosti, skladno z navodili organizatorja, prejmejo pred pričetkom prve abonmajske predstave in sicer na lokaciji organizatorja.

 

6.       V primeru bolezni ali odsotnosti otroka v času določene abonmajske predstave, lahko starši oziroma zakoniti zastopniki, odsotnost PREDHODNO opravičijo in si s tem zagotovijo koriščenje druge (nadomestne) predstave ali risanke v času trajanja abonmaja. Odsotnost je potrebno javiti vsaj 24 ur pred določeno predstavo in sicer po elektronski pošti: trzenje@4ljubljana.si. Po isti elektronski pošti je potrebno tudi javiti termin in predstavo, ki bi si jo, kot nadomestno ogledali.

 

7.       Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi abonmaja oziroma določene predstave v abonmaju.

 

 

 

 

 

V Ljubljani, 30.8.2017