Varstvo podatkov

Družba KG 4LJUBLJANA D.O.O. se zavezujevarovatiosebnepodatkepravnih in fizičnihoseb, kinamjihposredujete.


Družba KG 4LJUBLJANA D.O.O. doslednoizvajavseukrepe, skladno z Zakonom o varstvuosebnihpodatkov.